Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Dugoselski komunalni i poduzetnički centar

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Dugoselski komunalni i poduzetnički centar

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: DKPC
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar


Attachment Obavijest o na inu podno enja prigovora.pdf
1.1M Download View as HTML


Poštovana gđo. Radoš,

 

moramo priznati kako smo se najprije prepali Vaše e-poruke misleći kako se
radi o zlonamjernoj poruci, obzirom da sama adresa, u najmanju ruku, čudno
izgleda, a u potpisu poruke ne stoji ništa, niti o kojoj se udruzi
(ustanovi, pravnoj osobi, … ) radi. Nakon provjere našeg informatičara
usuđujemo se odgovoriti na Vašu poruku, te Vam u privitku šaljemo presliku
Obavijesti o načinu podnošenja prigovora, koja se nalazi obješena na našoj
oglasnoj ploči u upravi društva u Dugom Selu, A. Mihanovića 1. Na
navedenoj obavijesti se nalaze tražene informacije.

 

Srdačan pozdrav

 

Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

A. Mihanovića 1, 10370 Dugo Selo

tel.: 2750 621, faks: 2753 329

e-mail: [1][e-mail adresa]     

P Promislite o okolišu prije nego što tiskate ovu stranicu

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar može: