Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora arhitekata, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih informacija s detaljima kao što je prikazano na vašim internetskim stranicama:
1. Imenik ovlaštenih arhitekata
2. Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
3. Imenik ovlaštenih voditelja građenja
4. Imenik ovlaštenih voditelja radova
5. Imenik stranih ovlaštenih osoba
6. Evidencija članova Komore u mirovanju

Svrha: nekomercijalno.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora arhitekata, Zagreb

Postovani,
podsjecam da je rok za odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama 15 dana ukoliko ne dostavite obavijest o produzenju roka, a s obzirom da nije bilo obavijesti o produzenju roka, rok za odgovor je istekao.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Predstavka poslana Povjereniku za informiranje:

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za ponovnu uporabu informacija u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe §5 članka 29. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.). [token-2020-157]

Gabrijela Kosović, Hrvatska komora arhitekata, Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

obavještavam Vas da je Hrvatska komora arhitekata na stranicama Komore pod
[1]https://arhitekti-hka.hr/hr/pravo-na-pri...
objavila informacije o osobama upisanim u imenike i evidencije koje vodi
sukladno zakonu:

 

 1. Imenik ovlaštenih arhitekata
 2. Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
 3. Imenik stranih ovlaštenih osoba
 4. Evidencija članova komore u mirovanju
 5. Evidencija stranih ovlaštenih osoba privremeno/povremeno,

 

a koje je moguće preuzeti u strojno čitljivom formatu.

 

Imenik ovlaštenih voditelja građenja i Imenik ovlaštenih voditelja radova
od 21. veljače 2020. godine više ne postoje sukladno članku 41. stavku 3.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 110/19). Komora je u
postupku ustrojavanja Imenika inženjera gradilišta i Imenika voditelja
radova.

 

S poštovanjem

 

Gabrijela Kosović

 

 

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Ul. grada Vukovara 271/2

10 000 Zagreb

Tel: 01/5508-411

Mobitel: 091/2200-314

e-mail: [Hrvatska komora arhitekata, Zagreb e-mail za zahtjeve]

www.arhitekti-hka.hr 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Hrvatske komore arhitekata. Budući da komunikacija putem interneta
spada u otvoreni način razmjene informacija, Hrvatska komora arhitekata ne
prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove
poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Croatian Chamber of Architects. As internet communication is
an open form of information exchange, the Croatian Chamber of Architects
excludes all liability for any loss or damage arising from the receipt of
this message and any of its attachments.

 

 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Gabrijela Kosović

Hvala vam na odgovoru!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org