istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i hidrauličko frakturiranje na poljima Murska depresija, Dravska depresija, Savska depresija, Slavonsko-Srijemska depresija

Gđa. Šimić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Gđa. Šimić

Za: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Molim dostaviti sve studije utjecaja na okoliš koje uključuju bušotine na kojima se izvode rudarski radovi hidrauličkog frakturiranja i/ili masivnog hidrauličkog frakturiranja, s prilozima (uključujuči karte i sve ostale priloge).

Molim dostaviti preglednu kartu Ini-nih eksploatacijskih naftnih i plinskih polja s lokacijama bušotina za Mursku depresiju, Dravsku depresiju, Savsku depresiju, Slavonsko-Srijemsku depresiju.

Molim dostaviti tehnički opis fluida za frakturiranje koji je korišten na svakoj od bušotina gdje se izvode rudarski radovi hidrauličkog frakturiranja i/ili masivnog hidrauličkog frakturiranja, počevši od 2011. do današnjeg dana. Preslika dokumenta koji sadrži opis fluida za frakturiranje.

Molim dostaviti radni program kompanije Vermilion Zagreb Exploration za godinu 2017., za godinu 2018.

Koja tijela u Republici Hrvatskoj su uključena u nadziranje izvođenja radova hidrauličkog frakturiranja ?

Koje tijelo je ovlašteno dati podatke za svaku bušotinu uključujući; koje sve kemijske tvari i spojeve korišteni fluidi za frakturiranje sadrže, koji volumen fluida po fazi i operaciji se koristi, gdje i na koji način se ispumpani fluidi pohranjuju ?

Hoće li Hrvatska slijediti smjernicu Europske komisije оd 22. siječnja 2014.
o širenju informacija o operacijama masivnog hidrauličkog frakturiranja, kao npr. Web mjesto dostupno javnosti ?

Na kojim poljima i kojim bušotinama u Hrvatskoj Ina obavlja rudarske radove hidrauličkog frakturiranja, za radove s početkom od 2011. do današnjeg dana ?

Dostaviti skenirane dokumente elektroničkim putem

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Branka Ilakovac,

Poštovane/-i,

Ustupamo Zahtjev za pristup informacijama koji smo primili, s obzirom da nismo nadležno tijelo.

Srdačan pozdrav,

Branka Ilakovac, dipl. novinar
Službenica za informiranje
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
telefon + 385 1 4886 857
telefax + 385 1 4826 173
e-mail: [e-mail adresa]  
url: www.azo.hr
 Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte.

Izjava o odricanju od odgovornosti:

Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije. Hvala!

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Zahtjev je ustupljen na nadlezno postupanje u:
1. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGO)
2. Agencija za ugljikovodike (AZU)

Novi rok za odgovor racuna se od dana kada je ustupljeni zahtjev zaprimljen.

Sent request to Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb again, using a new contact address.

2 privitaka

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ustupilo je zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Sent request to Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb again, using a new contact address.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org