Izvješće o izdanim lovačkim iskaznicama

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

1.) Izvješće o izdanim lovačkim iskaznicama iz čl. 16. st. 1.
Pravilnika o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja,
obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i
evidenciji o obavljenom lovu (NN 070/2010) za 2017. godinu te za
ranije godine od kada je sukladno Pravilniku Hrvatski lovački savez
dužan podnijeti izvještaj o izdanim iskaznicama.

2.) Broj izdatih lovačkih iskaznica za strance po pojedinom
ovlašteniku prava lova za 2017. godinu te za ranije godine (ako ova
informacija nije sastavni dio Izvješća o izdanim lovačkim
iskaznicama).

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7580868*

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/47

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 7. rujna 2018.

 

Udruga BIOM

Preradovićeva 34

10 000 Zagreb

[ZPPI #6566 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Udruga za biološka istraživanja – BIOM Zagreb |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama, odgovor, daje se |
| | |
| |  |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

 

nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste od Ministarstva
poljoprivrede zatražili izvješće o izdanim lovačkim iskaznicama iz čl. 16.
st. 1. Pravilnika o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja,
obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i
evidenciji o obavljenom lovu („Narodne novine“, br. 70/2010) za 2017.
godinu te za ranije godine dajemo sljedeći odgovor:

U 2017. godini izdato je 10.503 iskaznice za strance i 67.242 iskaznice za
domaće lovce. Podatke za razdoblje od 2011. do 2016. Ministarstvo vam je
već ranije dostavilo
([1]https://imamopravoznati.org/request/broj...).

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

 

Željana Ivanuš

 

 

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Udruga BIOM

Poštovana gospođo Ivanuš,

tražimo dopunu informacije sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o
pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) u kojem se
navodi da "ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju
zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin ispravak,
odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja infromacije."

Zahtjevom za pristup informaciji Udruge BIOM od 29. kolovoza 2018.
tražili smo informaciju o broju izdatih lovačkih iskaznica za
strance po pojedinom ovlašteniku prava lova za 2017. godinu te za
ranije godine, a ne samo ukupni broj izdatih lovačkih iskaznica za
strance.

Naime, sukladno članku 15. Pravilnika o uvjetima i načinu lova,
nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke
iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu (NN
070/2010) stranim osobama se izdaje lovačka iskaznica na zahtjev
ovlaštenika prava lova. Prema tome, pretpostavljamo da treba
postojati i informacija o broju izdanih iskaznica po pojedinom
ovlašteniku.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7582029*

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/47

URBROJ: 525-02/1596-18-4

Zagreb, 10. rujna 2018.

 

 

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama obavještavamo vas kako
Ministarstvo poljoprivrede ne posjeduje informaciju o broju izdatih
lovačkih iskaznica za strance po pojedinom ovlašteniku prava lova za 2017.
godinu te za ranije godine.
Ministarstvo posjeduje samo informaciju o ukupnom broju izdanih lovačkih
iskaznica iz čl. 16. st. 1. Pravilnika o uvjetima i načinu lova, nošenju
lovačkog oružja,  obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju
za lov i evidenciji o obavljenom lovu („Narodne novine“, br. 70/2010).
Evidenciju izdanih lovačkih iskaznica vodi Hrvatski lovački savez.

 

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

 

Željana Ivanuš

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: