Kriteriji odabira članova radne skupine za izradu kurikuluma

Pisani zahtjev podnositelja Darko Mihalić za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Darko Mihalić

Poštovani Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Interesira me prema kojim objektivnim kriterijima je odabrano 15
članova Stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog
kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.

S poštovanjem,

Darko Mihalić

Spojite s ovim

Od: Darko Mihalić

Poštovani Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim proslijedite osobi koja provodi preglede zahtjeva za pristup
informacijama.

Obraćam se sa zahtjevom za interni pregled postupka u Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta koje se bavi mojim zahtjevom za
pristup informacijama 'Kriteriji odabira članova radne skupine za
izradu kurikuluma'.

S obzirom da u zakonskom roku nisam dobio odgovor na postavljeni
upit molim da mi se žurno odgovori na pitanje koje ponovo šaljem:

Prema kojim objektivnim kriterijima je odabrano 15
članova Stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog
kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje?

Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva
korespondencija dostupna je na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/krite...

S poštovanjem,

Darko Mihalić

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb.

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Gabrijela Bagarić

Poštovani,

Zahtjev je zaprimljen.

Lp,
Gabrijela

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Gabrijela Bagarić

Pitanje: Interesira me prema kojim objektivnim kriterijima je odabrano 15
članova Stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog kurikuluma
za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.

 

Poštovani,

 

u skladu sa smjernicama koje definira Strategija obrazovanja, znanosti i
tehnologije, uspostavljena je Ekspertna radna skupina za provedbu
Cjelovite kurikularne reforme kojoj je zadatak projektno vođenje procesa
tijekom prve dionice kurikularne reforme, određivanje glavnog smjera
kurikularnih promjena, koordiniranje rada brojnih skupina i sudjelovanje u
radu radnih skupina na različitim razinama (više informacija o timu možete
pronaći slijedeći link http://www.kurikulum.hr/testni-tim/ ).

 

Članovi/članice Ekspertne radne skupine (najmanje tri člana/članice)
pregledali su prijave te proveli postupak vrednovanja za svaku zaprimljenu
prijavu. Prilikom ocjenjivanja prijava  vrednovali su posebno:

•        kvaliteta prijedloga promjena na području za koje se aplikant
prijavljuje (relevantnost predloženih promjena s obzirom na analizu
stanja, njihova provedivost, njihova kontekstualizacija, adresiranje
problema koji se odnose na osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u cjelini
itd.);

•        profesionalne reference (na temelju profesionalnog životopisa);

•        motivacija (na temelju motivacijskog pisma).

 

Pri vrednovanju najveću težinu je imalo a/, potom b/, a c/ je bilo osjetno
manje važno. Pri formiranju Stručne radne skupine za izradu prijedloga
Nacionalnog kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje vodilo se

računa, koliko god je bilo moguće,  o primjerenoj zastupljenosti osoba iz

•        odgojno-obrazovnih radnika iz škola (učitelja/učiteljica RN i
različitih predmeta PN, stručnih suradnika/suradnica,
ravnatelja/ravnateljica) i

•        akademske zajednice.

 

S poštovanjem,

 

Gabrijela Bagarić,

Službenica za informiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Spojite s ovim

Od: Darko Mihalić

Poštovani Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim proslijedite osobi koja provodi preglede zahtjeva za pristup
informacijama.

Obraćam se sa zahtjevom za interni pregled postupka u Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta koje se bavi mojim zahtjevom za
pristup informacijama 'Kriteriji odabira članova radne skupine za
izradu kurikuluma'.

29.06.2015. podnio sam sljedeći upit:

Interesira me prema kojim objektivnim kriterijima je odabrano 15
članova Stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog
kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.

Do danas na njega nije odgovoreno, iako je prošao zakonski rok za
odgovor. Zbog toga tražim da se taj odgovor hitno dostavi.

Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva
korespondencija dostupna je na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/krite...

S poštovanjem,

Darko Mihalić

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Poštovani gospodine Mihalić,

odgovor vezan za postavljeni upit Vam je poslan 16. srpnja 2015. godine.

Link to this

Od: Gabrijela Bagarić

Poštovani gospodine Mihalić,

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odgovorilo je na Vaš zahtjev 16. srpnja 2015. godine., što je vidljivo i na sljedećoj poveznici http://imamopravoznati.org/request/krite....

S poštovanjem,

Službenica za informiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Darko Mihalić

Poštovani Gabrijela Bagarić,

Ako sam dobro shvatio, glavni kriterij je bio kvaliteta prijedloga
promjena na području za koje se aplikant prijavljuje (relevantnost
predloženih promjena s obzirom na analizu stanja, njihova
provedivost, njihova kontekstualizacija, adresiranje problema koji
se odnose na osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u cjelini itd.).

Izgleda da niste upoznati s činjenicom da je prilikom podnošenja
prijave za to bilo dozvoljeno najviše 6000 znakova (to je oko dvije
stranice teksta). Svakome tko imalo razumije o čemu se radi jasno
je kao dan da je na dvije stranice teksta nemoguće čak i samo
pobrojiti sve probleme našeg školstva, a kamoli ih argumentirati,
opisati, predložiti promjene, itd. Dakle, bilo je nemoguće
kvalitetno adresirati probleme i predložiti promjene jer bi za to
trebalo ne 6000 znakova nego ih ne bi bilo dovoljno ni 60 000.
Očito je kriterij od 6000 znakova uveden da onemogući sve
kvalitetne argumentacije i prijedloge kako bi se u reformu mogao
uključiti svatko, odnosno oni koji su podobni, a ne oni koji
razumiju problematiku i koji znaju kako probleme riješiti.

S poštovanjem,

Darko Mihalić

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb može: