Objava i dostavljanje Izvještaja o stanju očuvanosti NP Plitvičkih jezera

Pisani zahtjev podnositelja Zelena akcija za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Zelena akcija

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o zaštiti
okoliša, Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, Arhuške
konvencije i Direktive 2003/4 EZ Europskog parlamenta i Vijeća,
Zelena akcija koja djeluje kao Sekretarijat Zelenog foruma, u ime
Zelenog foruma, traži da dostavite Izvještaj o stanju očuvanosti NP
Plitvičkih jezera, kojeg je 01. 02. 2018. Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike podnijelo UNESCO-u. Također tražimo da se
Izvještaj objavi na mrežnim stranicama Ministarstva, kako bi šira
javnost bila upoznata s mjerama koje je Vlada RH poduzela s ciljem
sanacije i sprječavanja daljnje degradacije Nacionalnog parka
Plitvička jezera.

S poštovanjem,
Jasna Šumanovac, Zelena akcija-Sekretarijat zelenog foruma
Frankopanska 1, 10 000 Zagreb

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: