Ostvarivanja inozemnih partnerstava i/ili pristupanja natječajima

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo kulture, Zagreb

Ministarstvo kulture, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo kulture, Zagreb

Molim vas dostavu popisa subjekata kojima je Ministarstvo kulture
od 1. siječnja 2012. do dana zaprimanja ovog zahtjeva izdalo pisma
namjere u svrhu njihova ostvarivanja inozemnih partnerstava i/ili
pristupanja natječajima te dostavu preslika pisama namjere.

Molim vas dostavu trazenih informacija elektronskim putem kao
najekonomicnijim nacinom odgovora na zahtjev.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
Karlovacka cesta 119c, Zagreb

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Postanskim putem zaprimljeno je rjesenje Ministarstva kulture kojim se odbija pristup informacijama.

Klasa UP/I-023-03/17-01/0006
Urbroj 532-06-01-01/8-17-01
Zagreb, 2. lipnja. 2017.

U obrazlozenju u bitnome navode da Ministarstvo kulture ne posjeduje trazena pisma namjere, stoga se trazeni podaci ne mogu smatrati informacijom u smislu ZPPI-ja.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo kulture, Zagreb može: