Plan gospodarenja otpadom

Pisani zahtjev podnositelja Ilija Tikvić za Grad Vukovar

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Vukovar trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Ilija Tikvić

Za: Grad Vukovar
Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje
izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo
gradsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Od: Odnosi s javnošću
Grad Vukovar


Attachment Ilija Tikvi Plan gospodarenje otpadom.pdf
219K Download View as HTML


Poštovani gospodine Tikvić,

 

Dostavljam odgovor na Zahtjev za informiranjem.

 

S poštovanjem,

 

Lidija Subotić
Viši stručni suradnik za odnose s javnošću

Upravni odjel za opće poslove i Ured gradonačelnika
GRAD VUKOVAR

Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 VUKOVAR

E-mail: [1][e-mail adresa]
Tel: (032) 456-504
Mob. 099/ 48 78 702

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Od: Ilija Tikvić

Za: Odnosi s javnošću
Poštovana gospođo Lidija tražio sam Vas važeći Plan gospodarenja
otpadom ne onaj koji radite i tražio sam zadnje izvješće koje je
prihvatilo gradsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Vukovar može: