Podatci o Povjerenstvu za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište RH

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Vlada Republike Hrvatske

Poštovani,

Odlukom o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju između inspekcija
nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište
Republike Hrvatske (NN 090/2014) ustrojeno je povjerenstvo koje
koordinira inspekcijskim nadzorom nad provedbom Uredbe (EZ) br.
765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o
utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta s obzirom na
stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe
(EEZ) br. 339/93 (SL L 218 od 13. kolovoza 2008.) (u daljnjem
tekstu: Uredba (EZ) br. 765/2008) i Uredbe (EZ) br. 764/2008
Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju
postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih
tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na
tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke
br. 3052/95/EZ (SL L 218 od 13. kolovoza 2008.) (u daljnjem tekstu:
Uredba (EZ) br. 764/2008) te koordinira poslovima obavješćivanja
Europske komisije o primjeni Uredbe (EZ) br. 764/2008 i Uredbe (EZ)
br. 765/2008.

Ljubazno vas molim dostavu:
1. poslovnika o načinu rada Povjerenstva za koordinaciju između
inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na
tržište Republike Hrvatske
2. popis članova Povjerenstva i njihove pozicije
3. datumi održavanja sjednica u 2014, 2015, i 2016. godini
4. zapisnici sa sjednica u 2014, 2015 i 2016. godini

Ukoliko je moguće tražene informacije dostavite u digitalnom obliku
na ovu adresu.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Ida Ćosić


Attachment Valentin odgovor.pdf
99K Download View as HTML

Attachment Valentin obavijest.pdf
102K Download View as HTML


Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev, u privitku dostavljamo odgovor.
Također, dostavljamo Vam i obavijest o ustupanju dijela Vašeg zahtjeva, pod rednim brojem 1., 3. i 4., na nadležno postupanje Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić Duić
službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Vlada RH dostavila je odgovor na tocku 2.
Link na RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU IZMEĐU INSPEKCIJA NADLEŽNIH ZA NADZOR TEHNIČKIH PROIZVODA STAVLJENIH NA TRŽIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...

Zahtjev na ostale 3 tocke ustupljen je na nadležno postupanje Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Rok za preostala 3 odgovora racuna se od dana kada je ustupljeni zahtjev zaprimljen pri Ministarstvu. Kako bi Ministarstvo moglo odgovoriti elektornskim putem ponoviti cemo im zahtjev.

Link to this

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Ivana Penić
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

zahtjev ste postavili na adresu službenice za informiranje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. U zahtjevu kao primatelja označujete Vladu Republike Hrvatske.

S poštovanjem,

Ivana Penić, službenica za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Ivana Penić

Poštovana,

Vjerujem da je dobro poslan. Zahtjev je izvorno poslan Vladi RH a
kod njih je ustupljen vama. Ljubazno vas molim da provjerite jeste
li zaprimili ustupljen zahtjev.

Također, administratori portala ImamoPravoZnati ponovili su slanje
zahtjeva vama kako bi vama olakšali odgovaranje na ustupljeni
zahtjev kroz reply na ovaj email. Te ujedno kako bi se počeo
računati novi rok za odgovor nakon ustupanja zahtjeva.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Pisarnica
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb


Attachment 06022017104748 valentin.zip
7.1M Download

Attachment attachment.html
3K Download


 

 

 

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb može: