Pravilnici o unutarnjem redu

Pisani zahtjev podnositelja Ivana Slavenski za Grad Zagreb

Čeka se odgovor na predstavku Grad Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva.

Od: Ivana Slavenski

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi pravilnike o unutarnjem redu gradskih upravnih tijela Grada
Zagreba.

Tražene informacije dostavite elektronskim putem odgovorom (reply)
na ovu adresu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Spojite s ovim

Od: Ivana Slavenski

Za: Grad Zagreb

Požurujem postupanje po zahtjevu za pristup informacijama, odnosno
dostavu Pravilnika o unutarnjem redu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: