Pregled vlasničkih udjela u trgovačkim društvima

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Vukovarsko-srijemska županija kao dio skupine poslane na 19 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Vukovarsko-srijemska županija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi:

Popis trgovačkih društava u vlasništvu gore navedenog tijela.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
- naziv pravne osobe,
- postotak odnosno udio u vlasništvu gore navedenog tijela,
- sjedište i adresa,
- naziv odgovorne osobe,
- kontakt podaci (email, telefon, telefax).

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Marija Prša, Vukovarsko-srijemska županija

2 privitaka

Gospodin Miroslav Schlossberg

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama dostavljamo vam u privitku dopis i podatke.

S poštovanjem,

Marija Prša
Administrativna tajnica
URED ŽUPANA
------------------------------------------------
Vukovarsko-srijemska županija
Županijska 9, 32 000 Vukovar
E-mail: [e-mail adresa]
Tel/Fax: 032 454 207
Mob. 092 156 3449

prikazati citirane dijelove

Marija Prša, Vukovarsko-srijemska županija

2 privitaka

Gospodin Miroslav Schlossberg

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama dostavljamo Vam u privitku dopis i tražene podatke.

S poštovanjem,

Marija Prša
Administrativna tajnica
URED ŽUPANA
------------------------------------------------
Vukovarsko-srijemska županija
Županijska 9, 32 000 Vukovar
E-mail: [e-mail adresa]
Tel/Fax: 032 454 207
Mob. 092 156 3449

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org