Projekt Slavonija

Pisani zahtjev podnositelja Ilija Tikvić za Vukovarsko-srijemska županija

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Vukovarsko-srijemska županija trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Ilija Tikvić

Za: Vukovarsko-srijemska županija
Molim Vas da mi u pdf dostavite studije isplativosti za projekte
koje ste kandidirali za realizaciju u sklopu Projekta Slavonija
koji provodi Vlada RH.
1. Agrotehnološki centar VS,Z
2. lzrada projektne dokumerrtacije i izgradnja sustava
navodnjavanja na
području Vukovarsko -srijemske Županije (sopot, Blata-cerna,
Lipovac,
Ervenica, Tova rnik, Grabovo)
3. lstrazivanje i eksploatacijar geotermalnog potencijala na
podrudju VSZ
4. Drvno-tehnolo5ki centar
5. Dogradnja i rekonstrukcij;r infrastrukture Luke Vukovar - Nova
luka lstok uz
rekonstrukciju ulaza u lučko područje premještanjem
administrativnih sadržaja
u zgradu Željezničkog kolodvora Novi Vukovar
6. srijemska granična transverzala Ilok - Šarengrad - Bapska
-Tovarnik -
Nijemci - Lipovac- Strošinci
7. Transportno logistidki centar VSZ
8. Gradski muzej s interpretarcijskim centrom za posjetitelje
vinkovci
9. Auto park Lipovac
10' Vrata spačvanskog bazena - lzgradnja i opremanje Bioekološko-
edukacijskog
centra Virovi

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Od: sandra.pinjuh
Vukovarsko-srijemska županija

Postovani,
Lijepo Vas molim Vase osnovne podatke.
Srdacno,
Poslano s pametnog telefona Samsung Galaxy.
-------- Izvorna poruka --------
Šalje: Ilija Tikvić <[ZPPI #6301 email]>
Datum: 21.01.2018. 10:44 (GMT+01:00)
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Vukovarsko-srijemska županija
<[Vukovarsko-srijemska županija e-mail za zahtjeve]>
Naslov: Projekt Slavonija
     Za: Vukovarsko-srijemska županija
     Molim Vas da mi u pdf dostavite studije isplativosti za projekte
     koje ste kandidirali za realizaciju u sklopu Projekta Slavonija
     koji provodi Vlada RH.
     1. Agrotehnološki centar VS,Z
     2. lzrada projektne dokumerrtacije i izgradnja sustava
     navodnjavanja na
     području Vukovarsko -srijemske Županije (sopot, Blata-cerna,
     Lipovac,
     Ervenica, Tova rnik, Grabovo)
     3. lstrazivanje i eksploatacijar geotermalnog potencijala na
     podrudju VSZ
     4. Drvno-tehnolo5ki centar
     5. Dogradnja i rekonstrukcij;r infrastrukture Luke Vukovar - Nova
     luka lstok uz
     rekonstrukciju ulaza u lučko područje premještanjem
     administrativnih sadržaja
     u zgradu Željezničkog kolodvora Novi Vukovar
     6. srijemska granična transverzala Ilok - Šarengrad - Bapska
     -Tovarnik -
     Nijemci - Lipovac- Strošinci
     7. Transportno logistidki centar VSZ
     8. Gradski muzej s interpretarcijskim centrom za posjetitelje
     vinkovci
     9. Auto park Lipovac
     10' Vrata spačvanskog bazena - lzgradnja i opremanje Bioekološko-
     edukacijskog
     centra Virovi
    
     S poštovanjem,
    
     Ilija Tikvić
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [ZPPI #6301 email]
    
     Je li [Vukovarsko-srijemska županija e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Vukovarsko-srijemska županija? Ako da,
     molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
    
http://imamopravoznati.org/change_reques...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Od: Ilija Tikvić

Za: sandra.pinjuh
Poštovani
Već ste mi odgovarali na mail pitanja pa me zanima što se
promjenilopa Vam trebaju moji podatci a ako je to uvjet Ilija
Tikvić , [poštanska adresa] , [broj mobitela]

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vukovarsko-srijemska županija može: