Registar izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrade i izdanim energetskim certifikatima (otvaranje baze podataka)

Josip Sterc

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls)
Registar izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrade i
izdanim energetskim certifikatima koji sukladno članku 25.
Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom
certificiranju (NN 048/2014) ustrojava i vodi Ministarstvo.

Molim Vas da tražene podatke grupirate prema županijama i energetskim razredima
sukladno Vašem prethodnom odgovoru od 11.11.2015. godine.

Također Vas želim podsjetiti da ste u odgovoru od 11.11.2015. godine, naveli uspostavu i javnu objavu centraliziranog registra izdanih energetskih certifikata tijekom prvog kvartala 2016. godine.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

S poštovanjem,

Josip Sterc

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani gospodine Šterc,

Slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), a sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 4. istog Zakona, obavještavamo Vas kako slijedi:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja vodi Registar izdanih energetskih certifikata i izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada (u daljnjem tekstu: Registar) temeljem članka 46. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13).
U Registar je od 2010. godine do danas uneseno ukupno 147659 energetskih certifikata.
Ministarstvo upravo uspostavlja novi informacijski sustav koji će služiti za izdavanje i pohranu energetskih certifikata zgrada i unos podataka o energetskom stanju zgrade, prikupljanje, pohranu i upravljanje podacima o zgradama, ovlaštenim osobama za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada, pohranu i upravljanje podacima o redovitim pregledima sustava grijanja i hlađenja (izvješća), pohranu i upravljanje podacima o nositeljima osposobljavanja, pohranu i upravljanje podacima o neovisnim kontrolorima energetskih certifikata, pohranu izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada, te izvještajni sustav. Navedeni sustav planira se staviti u funkciju u prvom kvartalu 2017. godine, a njegovom će se primjenom omogućiti transparentnije i jednostavnije upravljanje navedenim podacima.
Iz postojećeg registra u mogućnosti smo Vam pripremiti određene podatke o izdanim energetskim certifikatima vezano na određene ključeve (energ. razred, vrsta zgrade, županija i sl.) te Vam u tom dijelu stojimo na raspolaganju. Molimo Vas da u tom smislu formatirate Vaš upit, s napomenom u koju svrhu Vam ti podaci trebaju te da dopis uputite službenim putem na ovo Ministarstvo, Uprava za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb.

S poštovanjem,

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
( ++385 (0)1 3782 186
( ++385 (0)1 3782 192
www.mgipu.hr

prikazati citirane dijelove

Josip Sterc

Za: Zahtjev za pristup informacijama

Poštovani,
slijedom Vašeg odgovora od 16.09.2016 na zahtjev o pravu na pristup informacijama Registru izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada i izdanim energetskim certifikatima molim Vas dostavu traženih podataka.

Podatke sam zatražio i pisanim putem prema prethodnoj uputi, ali ih nisam dobio. Također u prethodnoj uputi
ste naveli informaciju o stavljanju u funkciju novog sustava za pristup traženim podacima tijekom prvog kvartala 2017 godine, molim Vas informaciju o status projekta.

S poštovanjem,

Josip Sterc

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani gospodine Šterc,

Slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), obavještavamo Vas kako slijedi:

Našim prethodnim odgovorom iz rujna 2016. godine smo Vas obavijestili da Ministarstvo radi na uspostavi novog informacijskog sustava u kojem će biti pohranjeni podaci o energetskim pregledima i energetskim certifikatima, te da se isti planira staviti u funkciju u prvom kvartalu 2017. godine i da će se s uspostavom sustava moći jednostavnije i transparentnije upravljati podacima.
Zbog promjene propisa iz područja energetskog certificiranja došlo je do pomicanja roka za uspostavu nove aplikacije, s prvog kvartala na jesen 2017. godine. Po dovršenju aplikacije, sukladno članku 46. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17) Ministarstvo planira podatke iz registra učiniti javno dostupnim na mrežnim stranicama Ministarstva.
Postojeća baza, koju trenutno vodi Ministarstvo zbog ogromnog broja podataka (do početka travnja pohranjeni su podaci o 166.300 energetskih pregleda i energetskih certifikata), a i zbog preseljenja podataka u novu aplikaciju je samo djelomično u funkciji i nije prikladna za pretraživanje podataka. Molimo Vas za razumijevanje.

Srdačan pozdrav,

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
( ++385 (0)1 3782 186
( ++385 (0)1 3782 192
www.mgipu.hr

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org