Sastav radne skupine za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

1.) Sastav radne skupine za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti okoliša koji je na e-savjetovanju od
02.08.2018. do 01.09.2018.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment biom informacija.pdf
109K Download View as HTML


Poštovani,

Nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama u privitku dostavljamo informaciju.

S poštovanjem,

Marina Balaško Ivančić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovana gospođo Tekić,

tražimo dopunu informacije sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o
pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) u kojem se
navodi da "ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju
zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin ispravak,
odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja infromacije."

Naime, zahtjevom za pristup informaciji Udruge BIOM od 14. kolovoza
2018., jasno je da smo u bitnome tražili popis osoba koje su
sudjelovale u izradi prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti okoliša (neovisno o formulaciji zahtjeva koji je
glasio da tražimo informaciju "Sastav radne skupine za izradu
prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
koji je na e-savjetovanju od 02.08.2018. do 01.09.2018").

Prema tome vaš odgovor (KLASA: 008-01/18-01/94, URBROJ: 517-10-1-2
od 20. kolovoza 2018.) da "...nije osnovana radna skupina s obzirom
da se radi o ciljanim izmjenama..." i koji ne sadrži popis osoba
koje su sudjelovale u izradi ovog prijedloga Zakona nije potpun te
vas shodno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama molimo za dopunu informacije.

Ukazujemo i na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,
br. UsII-84/16 od 18. kolovoza 2016. godine, gdje je sud zauzeo
stajalište da nije od utjecaja činjenica je li za izradu nekog
propisa formalno postojala radna skupina, s obzirom da se i na
takvu skupinu primjenjuje načelo transparentnosti rada iste.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment zppi Biom.pdf
100K Download View as HTML


Poštovani,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo traženo.

S poštovanjem,

Marina Balaško Ivančić

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministry of Environment and Energy
Marina Balaško Ivančić
Viša upravna savjetnica

Radnička cesta 80/22
10 000 Zagreb
Tel. + 385 1 4866 156
Fax + 385 1 3717 135
e-mail: [e-mail adresa
www.mzoe.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: