Sastav radne skupine za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

1.) Sastav radne skupine za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša koji je na e-savjetovanju od 02.08.2018. do 01.09.2018.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Pristup Informacijama, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama u privitku dostavljamo informaciju.

S poštovanjem,

Marina Balaško Ivančić

-----Original Message-----
From: Udruga BIOM <[ZPPI #6559 email]>
Sent: Monday, August 13, 2018 3:28 PM
To: Pristup Informacijama <[e-mail adresa]>
Subject: Sastav radne skupine za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

1.) Sastav radne skupine za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti okoliša koji je na e-savjetovanju od
02.08.2018. do 01.09.2018.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6559 email]

Je li [MZOIP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj
obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovana gospođo Tekić,

tražimo dopunu informacije sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) u kojem se navodi da "ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja infromacije."

Naime, zahtjevom za pristup informaciji Udruge BIOM od 14. kolovoza 2018., jasno je da smo u bitnome tražili popis osoba koje su sudjelovale u izradi prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (neovisno o formulaciji zahtjeva koji je glasio da tražimo informaciju "Sastav radne skupine za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša koji je na e-savjetovanju od 02.08.2018. do 01.09.2018").

Prema tome vaš odgovor (KLASA: 008-01/18-01/94, URBROJ: 517-10-1-2 od 20. kolovoza 2018.) da "...nije osnovana radna skupina s obzirom da se radi o ciljanim izmjenama..." i koji ne sadrži popis osoba koje su sudjelovale u izradi ovog prijedloga Zakona nije potpun te vas shodno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama molimo za dopunu informacije.

Ukazujemo i na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, br. UsII-84/16 od 18. kolovoza 2016. godine, gdje je sud zauzeo stajalište da nije od utjecaja činjenica je li za izradu nekog propisa formalno postojala radna skupina, s obzirom da se i na takvu skupinu primjenjuje načelo transparentnosti rada iste.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Pristup Informacijama, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo traženo.

S poštovanjem,

Marina Balaško Ivančić

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministry of Environment and Energy
Marina Balaško Ivančić
Viša upravna savjetnica

Radnička cesta 80/22
10 000 Zagreb
Tel. + 385 1 4866 156
Fax + 385 1 3717 135
e-mail: [e-mail adresa
www.mzoe.hr

-----Original Message-----
From: Udruga BIOM <[ZPPI #6559 email]>
Sent: Tuesday, August 21, 2018 6:46 PM
To: Pristup Informacijama <[e-mail adresa]>
Subject: Predstavka za Sastav radne skupine za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovana gospođo Tekić,

tražimo dopunu informacije sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o
pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) u kojem se
navodi da "ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju
zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin ispravak,
odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja infromacije."

Naime, zahtjevom za pristup informaciji Udruge BIOM od 14. kolovoza
2018., jasno je da smo u bitnome tražili popis osoba koje su
sudjelovale u izradi prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti okoliša (neovisno o formulaciji zahtjeva koji je
glasio da tražimo informaciju "Sastav radne skupine za izradu
prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
koji je na e-savjetovanju od 02.08.2018. do 01.09.2018").

Prema tome vaš odgovor (KLASA: 008-01/18-01/94, URBROJ: 517-10-1-2
od 20. kolovoza 2018.) da "...nije osnovana radna skupina s obzirom
da se radi o ciljanim izmjenama..." i koji ne sadrži popis osoba
koje su sudjelovale u izradi ovog prijedloga Zakona nije potpun te
vas shodno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama molimo za dopunu informacije.

Ukazujemo i na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,
br. UsII-84/16 od 18. kolovoza 2016. godine, gdje je sud zauzeo
stajalište da nije od utjecaja činjenica je li za izradu nekog
propisa formalno postojala radna skupina, s obzirom da se i na
takvu skupinu primjenjuje načelo transparentnosti rada iste.

S poštovanjem,

Udruga BIOM-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6559 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org