Poštovani molim Vas da ispunite i dostavite nam obrazac " Obrazac zahtjeva za pristup informacijama", a koji se nalazi na našoj Internet stranici ( www...
Poštovana, Šaljem privitak Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Agencija za...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?