Poštovani, Dana 1. travnja 2019. godine zaprimili smo Vaš upit pod Ur. brojem: 895/2019 na koji se očitujemo kako slijedi: Agencija za obalni linijsk...
  Poštovani,   sukladno Vašem zahtjevu za PPI od dana 03.03.2017. za dostavom podataka o broju prevezenih putnika i vozila po mjesecima u 2016....
Plan rada za 2017. godinu
Odgovor Agencija za obalni linijski pomorski promet, Split prema Ivona Perić dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovana gđo Perić, Obzirom da je Upravno vijeće Agencije imenovano tek u prosincu 2016. godine ( prethodno Upravno vijeće nije moglo redovno funkcio...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?