Agencija za vodne putove, Vukovar

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Promet i komunikacije and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjev
Poštovana, dostavljamo traženi dokument Plan rada za 2017.godinu sa štovanjem rt n ZA AGENCIJA VODNEPUTOVE 5 VU KOVAR, Parobrodarska fax:032450-6...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?