Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci koristeći ovu stranicu.