Albanež, Pomer

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću za javnu odvodnju

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Albanež, Pomer koristeći ovu stranicu.