Albanež, Pomer

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću za javnu odvodnju

1 zahtjeva
Financiranje medija
Odgovor Albanež, Pomer prema Branimir Slijepčević dana .

Uspješan.

Poštovani, šaljemo Vam tražene informacije na znanje. Lijep pozdrav, Albanež d.o.o. Direktor: Edo Krajcar, mag.oec.

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?