Arburoža, Novalja

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Radno vrijeme - Novalja
Odgovor Arburoža, Novalja prema Igor Valentin dana .

Uspješan.

Poštovani, ovim putem želimo Vas izvijestiti da je usvojen zahtjev koji smo zaprimili dana 19. ožujka 2017. putem elektroničke pošte, a koji je urudžb...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?