Autocesta Rijeka - Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva, Promet i komunikacije and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Tijelo javne vlasti je brisano iz registra sluzbenika za informiranje i sudskog registra. Predlazem da pokusate poslati tekst zahtjev na Hrvatske aut...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?