Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Gospodarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao AZONIZ

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

2 zahtjeva
Poštovani, godišnji plan rada za 2017. godinu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada objavljen je na web stranicama Ministarstva gradit...
Poštovani, u prilogu e-maila dostavljamo očitovanje na Vaš upit. S poštovanjem, Vedrana Grbac, dipl.ing.arh. Voditeljica službe za obradu zahtjeva...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?