Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Gospodarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao AZONIZ

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

2 zahtjeva
Poštovani, godišnji plan rada za 2017. godinu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada objavljen je na web stranicama Ministarstva gradit...
Poštovani, u prilogu e-maila dostavljamo očitovanje na Vaš upit. S poštovanjem, Vedrana Grbac, dipl.ing.arh. Voditeljica službe za obradu zahtjeva...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?