Agencija za ruralni razvoj Istre, Pazin

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Poljoprivreda, šumarstvo i veterinarstvo, također poznato kao AZRRI

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovani,   Sukladno Zahtjevu za pristup informacijama - Financiranje medija, po zahtjevu Branimira Slijepčevića – putem Platforme Imamopravoznat...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?