Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Trgovačka društva, Odgoj, obrazovanje, znanost i sport and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.