Centar kompetencije za obnovljive izvore energije, Varaždin

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Zaštita okoliša i održivi razvoj

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i razvoj obnovljivih izvora energije

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Centar kompetencije za obnovljive izvore energije, Varaždin koristeći ovu stranicu.