Centar kompetencije za obnovljive izvore energije, Varaždin

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Zaštita okoliša i održivi razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao CKOIE

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i razvoj obnovljivih izvora energije

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Popis punionica za e-automobile

Ne posjedujemo informacije.

Poštovana gospođo Radoš, sukladno Vašem zahtjevu upućenom dana 23.12.2020. godine putem e-mail adrese  [1][ZPPI #7485 email]  odgovaramo sljedeće:...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?