Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Centar Liče Faraguna, Labin koristeći ovu stranicu.