Centar za pomoć i njegu Spomenka Mađarić, Čakovec

Javne ustanove, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Subjekt je ugašen 2015. godine

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.