Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj (Cres)

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo je ured Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj, pogledajte Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj, Mali Lošinj

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.