Ceste Šibenik

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Promet i komunikacije

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine
Odgovor Ceste Šibenik prema Gong dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, zaprimljen putem elektroničke pošte dana 3. prosinca 2021. godine, očitujemo se na način...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?