Čistoća, Split

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

3 zahtjeva
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...
Količine komunalnog otpada odložene na Karepovac
Čistoća, Split je odgovorio podnositelju Boris Žuvela dana .
Uspješan.
  Poštovani,   Sukladno Vašem zahtjevu, odgovaramo kako slijedi:   1.       U prilogu Vam dostavljamo ukupne količine odloženog komunalnog o...
Statistika količina odvojeno prikupljenog otpada
Čistoća, Split je odgovorio podnositelju Boris Žuvela dana .
Uspješan.
Poštovani,   Sukladno Vašem zahtjevu dostavljamo Vam slijedeće informacije:    1. Reciklažno dvorište u funkciji na području grada Splita je Re...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?