Civitas Bullearum, Buje

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Za obavljanje komunalnih usluga. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću.

1 zahtjeva
Poštovani, dostavljamo tražene informacije: - poštanska adresa za podnošenje prigovora: Trg Josipa Broza Tita 10, 52460 Buje - telefaks za podnošen...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?