Centar za kulturu Đurđevac, Đurđevac

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Kultura i umjetnost, također poznato kao CZK Đurđevac

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Centar za kulturu Đurđevac, Đurđevac koristeći ovu stranicu.