Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Dnevni centar za rehabilitaciju Slava Raškaj, Rijeka koristeći ovu stranicu.