Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Dom učenika Sušak, Rijeka koristeći ovu stranicu.