Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Dom za odrasle osobe Sv. Nedjelja, Nedešćina koristeći ovu stranicu.