EKO KONG, Nova Gradiška

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

1 zahtjev
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
EKO KONG, Nova Gradiška je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, u privitku dostavljamo obavijest o načinu podnošenja prigovora , koja je istaknuta u našim poslovnim prostorijama sa svim kontaktima. [EKO...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?