Energo, Rijeka

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina

1 zahtjeva
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Energo, Rijeka prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, u privitku dostavljamo odgovor na zahtjev. S poštovanjem, ___________________...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?