Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Samobor koristeći ovu stranicu.