Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin koristeći ovu stranicu.