Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Javne ustanove, Kultura i umjetnost, Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.