Gospodarsko komunalni park Štefanje

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana! Pisani prigovori mogu se dostaviti: -      poštom, na adresu: Gospodarsko komunalni park Štefanje d.o.o., Štefanje 61, 43246 Štefanj...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?