Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Bakar od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Viktor Polić Poštovani, Hvala na dostavljenoj informaciji. Srdačan pozdrav, Sara Maksimović
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Bakar osnivač
Dodatna poruka poslana je Grad Bakar od strane Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

Za: Viktor Polić Poštovani, Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05,...
Zahtjev za pristup informacijama
Odgovor Grad Bakar prema HRVOJE ŠIMIČEVIĆ dana .

Uspješan.

Poštovani, U privitku Vam dostavljamo preslike sklopljenih ugovora o uslugama s medijima u 2020. i 2021. godini te preslike kartica konta dobavljača...
Poštovani, Molim vas da mi pošaljete osnovni zahtjev na [e-mail adresa] jer ga nisam dobio. Lp Get [1]Outlook za Android ----------------------...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Grad Bakar od strane Zdenka Radoš dana .

Jako kasni

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Za: Grad Bakar Poštovani, 1. Objavljujte li na službenim stranicama Grada pozive s materijalima za sjednice gradskog vijeća? (molim da stavite link...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Bakar od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Grad Bakar Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sk...
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Odgovor Grad Bakar prema Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

Poštovana, Ponovno Vam prosljeđujem Odgovor na Vaš upit koji smo Vam poslali 17. lipnja 2016. godine.   Srdačan pozdrav!   Gordana Šimić Dre...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?