Statistika kulturnih rashoda
Odgovor Grad Čakovec prema Aleksandar Gavrilović dana .

Čeka klasifikaciju

Poštovani,   U privitku vam se dostavlja odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama.   S poštovanjem,      
Podrška provedbi građanskog odgoja i obrazovanja u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Čakovec od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Informiranje Poštovani, Isprike na nesporazumu, požurnica je poslana na krivu adresu. Još jednom zahvaljujem na odgovoru. Srdačno, Sara Maks...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Čakovec od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Informiranje Poštovani, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Čakovec osnivač
Odgovor Grad Čakovec prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, U prilogu dostavljam odgovor na Vaš zahtjev po pravu na pristup informacijama. S poštovanjem.    
Poštovani, Vezano uz Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama koji ste dostavili Gradu Čakovcu, u prilogu dostavljam tražene informacije. S pošt...
Financiranje medija
Odgovor Grad Čakovec prema Ivona Taradi dana .

Uspješan.

Poštovana, U prilogu dostavljam odgovor na Vaš zahtjev. S poštovanjem,
Program zaštite divljači Grada Čakovca
Zahtjev poslan Grad Čakovec od strane Udruga BIOM dana .

Uspješan.

Za: Grad Čakovec Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće inf...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Grad Čakovec prema Zdenka Radoš dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, U prilogu dostavljam odgovor na Vaš zahtjev po pravu na pristup informacijama. S poštovanjem, -------- PROČELNICA UPRAVE mr. sc. Dragic...
Financiranje medija
Odgovor Grad Čakovec prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana, U prilogu dostavljam dopunu odgovora na Vaše pitanje. S poštovanjem, -------- PROČELNICA UPRAVE mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. Grad Č...
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Odgovor Grad Čakovec prema Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

Poštovana, u prilogu Vam dostavljam odgovor na Vaš zahtjev o pravu na pristup informacijama od 10. lipnja 2016. S poštovanjem. -------- PROČELNICA...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?