Popis punionica za e-automobile
Odgovor Grad Dugo Selo prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovana, Vezano za Vaš zahtjev od 24. prosinca 2020. godine, u privitku dostavljam odgovor Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,...
Financiranje medija
Odgovor Grad Dugo Selo prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana, ovim putem dopunjujem odgovor, KLASA: 023-01/17-01/224, URBROJ: 238/07- 04/04-17-3 , od 02. studenog 2017. god., kako slijedi: trgovačkom d...
Poštovana, U privitku dostavljam traženi odgovor. S poštovanjem, GRAD DUGO SELO Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Stručna...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?