Ugovori, zapošljavanja
Zahtjev poslan Grad Glina od strane GONG dana .
Kašnjenja
Za: Grad Glina Poštovane/i, molimo Vas popis sklopljenih ugovora Grada Gline u 2016. i 2017. godini s trgovačkim društvima i obrtima koji su regist...
Financiranje medija
Odgovor Grad Glina prema Melisa Skender dana .
Uspješan.
Poštovana, pokušavali smo u više navrata poslati tražene podatke putem dolje navedene platforme, no nismo uspjeli. Stoga Vam šaljemo putem ovog maila...
Poštovana,   Temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 13.06.2016.g. u privitku dostavljam traženu informaciju.   S poštovanjem,  ...
Informacija o naseljima
Odgovor Grad Glina prema Zdravko Mihaljević dana .
Djelomično uspješno.
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G L I N A Službenik za informiranje KLASA: 008-01/15-01/10 URBROJ: 2176/20-02-15-2 Glina, 20. li...
Mišljenje
Odgovor Grad Glina prema Zdravko Mihaljević dana .
Uspješan.
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G L I N A STRUČNA SLUŽBA GRADA GLINE Službenik za informiranje KLASA: 008-01/15-01/07 URBROJ:...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?