From: <[1][Grad Orahovica e-mail za zahtjeve]> Date: Tue, Feb 21, 2023 at 11:27 AM Subject: odgovor na Zahtjev za pravo na pristup informacijama To:...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Grad Orahovica prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, dana 18. siječnja 2021. godine, a temeljem članka 21. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/13 i 85/15), kao...
Financiranje medija
Odgovor Grad Orahovica prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

  Its HHRVATSKA REPUBLIKA VIROVIII.KO PODRAVSKA ZUPANIJA CIIADORAHOVICA JF,DINSl'VINI UPfuAVNI ODJLL KL SA:008 01/17-0lr0l IJRBROI: 2189112 02/15-1...
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Dodatna poruka poslana je Grad Orahovica od strane Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

Za: Zvonko Nađ Poštovani, hvala na dostavljenom odgovoru. S poštovanjem, Lana Podgoršek

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?