Oštećeni nogostup od Đačkog puta prema Lugu Zabočkom
Zahtjev poslan Grad Zabok od strane Pokreni Zabok dana .

Odgovor kasni.

Za: Grad Zabok Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće infor...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?