Za: Grad Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Dječki park u Jakuševcu je zapušten - od visoke trave, do dotrajalih klupa i rđavih željeznih konstrukcija, i tako dalje - postao je opasan za korisnike parka. Kada se park planira urediti?

S poštovanjem,

Pokreni Zabok

Maja Šimunić, Grad Zabok

1 privitaka

Poštovani, u prilogu Vam šaljem dopis. Molim odgovor.

Lijep pozdrav!

prikazati citirane dijelove

Maja Šimunić, Grad Zabok

1 privitaka

Poštovani, šaljem podsjetnik na poslani dopis!

Lijep pozdrav!

prikazati citirane dijelove